Trénujeme a sportu se věnujeme už od roku 1973. Přidejte se k nám!

Ceník

Tréninky se platí formou členských příspěvků, které se platí pololetně.
Vždy na 5 měsíců školního pololetí. Tedy v období od září do ledna a od února do června.
V období prázdnin se tréninky nekonají.

Noví členové platí jednorázové zápisné 200 Kč
(v ceně zápisného je dárek)

Zápisné slouží jako měsíční zkušební doba pro nové členy, s možností neplatit ihned plné či poloviční členství.

S cvičením karate jsou spojeny další investice. Pořízení kimona, chráničů a startovné na soutěžích.

Plné členství

5 měsíců
Období školního pololetí září až leden,
nebo únor až červen.


2 a více tréninků za týden


2 600 Kč

Poloviční členství

5 měsíců
Období školního pololetí září až leden,
nebo únor až červen.


1 trénink za týden


1 300 Kč
Ceny jsou platné od 1. září 2019.

Bankovní spojení

číslo účtu 712075553/0300, vedený u ČSOB, a.s.

Platbu členských příspěvků můžete provézt hotově přímo trenérům, nebo převodem na bankovní účet TJK ČB č. 712075553/0300. Při platbě na účet uvádějte do poznámky celé jméno, nebo rodné číslo jako variabilní symbol. Platbu za první pololetí proveďte nejpozději do 31. října, za druhé pololetí nejpozději do 28. února.