Trénujeme a sportu se věnujeme už od roku 1973. Přidejte se k nám!
 

ZAČÍNÁME CVIČIT V TĚLOCVIČNÁCH

 

OD PONDĚLÍ 31.5. 2021

OTEVÍRÁME CELKOVÝ TRÉNINKOVÝ PROVOZ

A ZAČÍNÁME CVIČIT

V TĚLOCVIČNÁCH ŽIŽKOVA I DESTINOVÉ.

 

Na základě příznivé epidemiologické situace od pondělí 31. 5. 2021 otevíráme obě tělocvičny Žižkova i E. Destinové a to v plném provozu. To znamená, že mohou začít cvičit v našich tělocvičnách všechny děti ze sportovní přípravky 3-5 let, 5-7 let a děti 1-3 roky, které cvičí spolu s rodiči. Dále se navracíme k plnému rozvrhu všech skupin karate. Rozvrh bude stejný jen s lehčími úpravami jako byl v září 2020 a který najdete na našich stránkách - klikněte zde: 

ROZVRH TRÉNINKŮ

 

Pokud si nejste jistí do jaké skupiny jste v září nastoupili a ve které máte pokračovat nebo chcete tréninkovou skupinu změnit kontaktujte
Dominiku Hýskovou tel: 777964276 nebo info@tjkaratecb.cz

 

Hlavní organizační informace:

  • dle nařízení vlády je potřeba mít připravené čestné prohlášení o testování s výsledkem negativní ze školy či zaměstnání nebo potvrzení o absolvování očkování (stačí 1. dávka) a nebo prodělání covidu, popřípadě výsledek vlastního antigenního nebo PCR testu. Toto se netýká předškolních dětí.
  • pohyb v prostorách tělocvičen Žižkova a Emy Destinové před tréninkem a po tréninku s rouškou nebo respirátorem, při tréninku cvičíme bez ochrany dýchacích cest
  • rodiče nevstupují do tělocvičen, nesetrvávají a nečekají na děti v prostorách tělocvičny, pouze předají děti trenérům a čekají venku (neplatí u skupin cvičení dětí 1-3 spolu s rodiči), recepce jsou uzavřeny - nelze v nich na děti čekat
  • příchod na trénink NE dříve jak 10 minut před začátkem tréninku, můžete chodit rovnou ve sportovním oblečení
  • před tréninkem je třeba použít dezinfekci na ruce (bude připravena)
  • po ukončení tréninku minimální zdržení v prostorách tělocvičen z důvodu příchodu další tréninkové skupiny

 

PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
 
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
  • kdo neuhradil členské příspěvky za 1. pololetí 2020/2021 (září-leden) doplatí za otevřené období provozu (celé září + půlka října) 390 Kč za trénink 1x v týdnu / 780 Kč za tréninky 2x v týdnu. Kdo uhradil celou částku členských příspěvků (1300 Kč za 1 trénink v týdnu / 2600 Kč za 2 tréninky v týdnu), bude mu částka za uzavřené období převedena do 2. pololetí 2020/2021 (únor-červen) popřípadě na další pololetí od září 2021.
  • za 2. pololetí 2020/2021 (únor-červen) prosíme o uhrazení částky za otevřené období (celý květen, červen) 520 Kč za trénink 1x v týdnu. Kdo uhradil celé příspěvky bude mu část za uzavřené období převedena na další pololetí od září 2021. U cvičení dětí 1-3 spolu s rodiči doplatek pouze za měsíc červen 260 Kč.
 
KARATE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
  • kdo neuhradil členské příspěvky za 1. pololetí 2020/2021 (září-leden) a účastnil se on-line tréninků doplatí celou částku členských příspěvků (1300 Kč za 1 trénink v týdnu / 2600 Kč za 2 tréninky v týdnu). Pokud jste on-line tréninky nevyužívali doplaťte pouze částku za otevřené období provozu (celé září + půlka října) 390 Kč za trénink 1x v týdnu / 780 Kč za tréninky 2x v týdnu
  • za 2. pololetí 2020/2021 (únor-červen) prosíme o uhrazení částky za otevřené období (celý květen, červen) 520 Kč za trénink 1x v týdnu / 1040 Kč za tréninky 2x v týdnu. Online tréninky toto pololetí účtovat nebudeme. Kdo uhradil celé příspěvky bude mu část za uzavřené období převedena na další pololetí od září 2021.
 
Pozn. pokud chcete vrátit zaplacené členské příspěvky z důvodu ukončení docházky do sportovní přípravky a karate nebo z jiného důvodu, napište požadavek k vrácení na email domifakt@seznam.cz nebo info@tjkaratecb.cz.
 
 
 
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CITY CAMP
Stále máme poslední místa na příměstském táboře
v termínu 19. - 23.7. 2021.
Veškeré informace a způsob přihlášení najdete zde: